Generalforsamling

Årsmøder, kongresser og landsmøder

Hvornår skal generalforsamlingen afholdes?

Senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning skal I som selskab have afholdt den ordinære generalforsamling. Går jeres regnskabsår til den 31. december, skal generalforsamlingen være afholdt senest den 31. maj det følgende år.

Forberedelse til generalforsamlingen

Først skal bestyrelsen eller direktionen beslutte, hvilke punkter der skal på dagsordenen samt udarbejde et bestyrelsesreferat, der skal godkendes på generalforsamlingen.

Dagsorden

  • Valg af dirigent eller mødeleder
  • Bestyrelsesberetning
  • Godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse
  • Forelæggelse af budgetter og godkendelse
  • Forslag fra andelshaverne (Samt tilsendte forslag)
  • Valg af bestyrelse/suppleanter
  • Valg af administrator, hvis man vil bruge en administrator i foreningen
  • Revisor valg
  • Diverse

Rapport fra generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen skal der udarbejdes et referat, der skrives ind i en rapport sammen med resultatet af afstemningen.

dit sikre valg

 

Newsletter and demo consent

+45 617 617 21

kontakt@ivotesystem.com

© 2024 iVote System. All Rights Reserved